Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva građevine, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – ovlašteni certifikatori.

ZAKONSKA OBVEZA

Energetski certifikat zapravo je svojevrsna osobna iskaznica građevine u kojoj se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade, stanje i učinkovitost energetskog sustava te kvaliteta i svojstva elemenata toplinske izolacije (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova i sl). Njegovo posjedovanje je zakonska obaveza, ne samo u Hrvatskoj već i u svim zemljama Europske unije. Energetski pregled i certifikat prvi su korak do uštede novaca, ali i do potencijalnih subvencija poput onih koje dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

SADRŽAJ

Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i sadrži:

 • opće podatke o zgradi,
 • energetski razred zgrade,
 • rok važenja certifikata,
 • podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat,
 • podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata,
 • oznaku energetskog certifikata,
 • podatke o termotehničkim sustavima,
 • energetske potrebe zgrade,
 • podatke o korištenju obnovljivih izvora energije,
 • prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio, za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

 • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti;
 • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama;
 • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje;
 • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Investitor, odnosno vlasnik zgrade dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako Zakonom nije propisano drukčije. Vlasnik je također obavezan:

 • imati ga prije prodaje ili davanja nekretnine u najam, zakup ili na leasing;
 • dati na uvid certifikat potencijalnim kupcima, najmoprimcima, zakupcima i primateljima leasinga;
 • krajnjem korisniku nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju;
 • u medijski objavljenom oglasu nekretnine navesti energetski razred zgrade.

 

ŠTO JE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE?

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koje provodimo u svrhu izdavanja energetskog certifikata a uključuje (kod postojećih građevina):

 • energetski pregled zgrade,
 • potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje:
  • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje,
  • specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje,
  • specifične godišnje isporučene energije,
  • specifične godišnje primarne energije,
  • specifične godišnje emisije CO2,
 • određivanje energetskog razreda zgrade i u konačnici izradu samog certifikata.

Energetski certifikat nove građevine izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade.

Energetski razred je indikator specifičnih godišnjih energetskih potreba. Zgradama ili dijelovima zgrada dodjeljuje se jedan od osam energetskih razreda na ljestvici od G do A+. Energetski razred G označava energetski najnepovoljniju, to jest najneučinkovitiju opciju, dok je A+ razred potpuna suprotnost, odnosno najpoželjniji i najučinkovitiji razred.

Poboljšanje energetskog razreda, a time i učinkovitosti, je poželjno te itekako ostvarivo. Prijedlozi i upute za ostvarivanje napretka nalaze se u samom energetskom certifikatu kao skup mjera s navedenim redoslijedom i troškovnikom.

Ako vam treba pomoć ili savjetovanje oko energetskog certificiranja, javite se putem naše kontakt forme.