Jednostavne građevine: Kada vam nije potrebna građevinska dozvola?

U svijetu građevinarstva, izgradnja često podrazumijeva niz administrativnih koraka, a ishođenje građevinske dozvole jedan je od najvažnijih. No, znate li da neki objekti pripadaju kategoriji jednostavnih građevina te se samim time mogu graditi bez građevinske dozvole? 

Kada razmišljate o izgradnji manje građevine na svom zemljištu, važno je informirati se koje vrste objekata ne zahtijevaju građevinsku dozvolu. Prema Pravilniku o jednostavnim građevinama, postoji niz konstrukcija koje možete izgraditi bez složenih birokratskih procedura.

Ovaj blog post pružiti će vam sve potrebne informacije o građevinskoj dozvoli, jednostavnim građevinama i pravilima koja vam omogućavaju da bezbrižno gradite, poštujući pritom zakonske odredbe.

Što je građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je službeni dokument na temelju kojeg se može započeti gradnja. Njime se utvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su time ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

U Republici Hrvatskoj, proces ishođenja građevinske dozvole obuhvaća podnošenje detaljne projektne dokumentacije i drugih relevantnih dokumenata te dobivanje suglasnosti od lokalnih vlasti. Više detalja o građevinskoj dozvoli i koja je procedura njenog ishođenja, pročitajte ovdje.

Građevinska dozvola je nužna za većinu građevinskih radova, osim za one koje Pravilnik o jednostavnim građevinama klasificira kao jednostavne građevine te se samim time mogu graditi bez dozvole.

Koje jednostavne građevine ne zahtijevaju građevinsku dozvolu?

Za početak, objasnimo što označava termin “jednostavne građevine”. Jednostavne građevine su objekti koji ne zahtjevaju ishođenje građevinske dozvole zbog svoje veličine, namjene ili pojedinih tehničkih obilježja. Većinom je riječ o objektima koji ne predstavljaju značajan utjecaj na okoliš ili sigurnost njihovih korisnika ili susjednih objekata.

Prema Pravilniku o jednostavnim građevinama, ovo su najčešće građene jednostavne građevine:

1. Vrtne sjenice i nadstrešnice

Ovi objekti pružaju zaštitu od sunca i kiše a idealni su za dvorište i vrtove.  Prema pravilniku, takve strukture ne smiju imati čvrste temelje i njihov tlocrt ne smije prelaziti određenu površinu – obično do 20 kvadratnih metara.

2. Spremnici za alat i vrtne kućice

Ovi objekti služe za pohranu vrtnog alata, opreme i sličnih potrepština. Važno je napomenuti da takvi objekti ne smiju biti trajno povezani s komunalnim instalacijama poput struje i vode.

3. Ograde i potporni zidovi

Ograde i potporni zidovi do određene visine (obično do 1.6 metara) također spadaju u kategoriju jednostavnih građevina. Ove strukture služe za ograđivanje posjeda i stabilizaciju terena. Iako ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, potrebno je osigurati da ne ometaju susjedne posjede ili javne površine.

4. Manji poljoprivredni objekti

Manji poljoprivredni objekti, poput staja za domaće životinje ili skladišta za poljoprivredne alate, također mogu biti izgrađeni bez građevinske dozvole. Glavni uvjeti za ove objekte je da su jednostavne konstrukcije i smješteni unutar poljoprivrednog zemljišta.

Prema Pravilniku, u skupinu jednostavnih građevina ubraja se još i gradnja:

 • cisterne za vodu zapremine do 27 m³,
 • septičke jame zapremine do 27 m³,
 • terase uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²,
 • spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad,
 • zgrade čuvarske službe tlocrtne površine do 12 m²,
 • pješačke i biciklističke staze,
 • privremene građevine za potrebe građenja građevine,
 • privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,
 • boćališta,
 • plastenika širine do 6 metara,
 • čeka, hranilišta, solišta, mrcilišta, gatera koji se grade u lovištu,
 • reklamnih panoa oglasne površine do 12 m² i ostalih građevina.

Pravilnik o jednostavnim građevinama

Pravilnik o jednostavnim građevinama je pravni dokument koji detaljno definira koje vrste građevina spadaju u ovu kategoriju i pod kojim uvjetima se mogu graditi bez dozvole. U Republici Hrvatskoj, ovaj pravilnik usklađen je sa Zakonom o gradnji i sadrži jasne smjernice za građane i građevinske tvrtke.

Pravilnikom su definirane sljedeće stavke:

 • Tehnički uvjeti koje jednostavne građevine moraju ispunjavati, poput maksimalne dozvoljene površine, visine i namjene.
 • Udaljenost i položaj – smjernice o potrebnim udaljenostima od susjednih objekata, javnih cesta i drugih infrastrukturnih elemenata.
 • Prijava lokalnim vlastima – navodi situacije u kojima je, unatoč oslobađanju od građevinske dozvole, potrebno podnijeti prijavu lokalnim vlastima, kao što je slučaj s određenim vrstama objekata u zaštićenim područjima ili kada se zahtijeva provjera usklađenosti s prostornim planovima.

Pravilnik o jednostavnim građevinama olakšava proces gradnje, smanjuje administrativne prepreke i pomaže građanima i poduzetnicima da se pridržavaju zakonskih okvira, čime se osigurava sigurnost i kvaliteta gradnje.

Koji su uvjeti za gradnju jednostavnih građevina?

Iako jednostavne građevine ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, njihova izgradnja mora zadovoljiti određene uvjete. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba imati na umu:

 • Lokacija – moraju biti smještene unutar privatnog posjeda. Nije dopuštena gradnja na javnim površinama ili zemljištima koja su u tuđem vlasništvu
 • Namjena – moraju biti namijenjene isključivo za svrhu navedenu u pravilniku (npr. spremište za alat, sjenica). Nije dopušteno koristiti ove objekte u komercijalne ili stambene svrhe.
 • Veličina i visina – postoje ograničenja glede tlocrtne površine i visine građevina – ove dimenzije su strogo definirane u pravilniku i mora ih se pridržavati.
 • Tehnički uvjeti – Iako ne zahtijevaju dozvolu, jednostavne građevine moraju biti izgrađene u skladu s osnovnim tehničkim uvjetima kako bi se osigurala sigurnost korisnika i dugovječnost objekta.

Jednostavne građevine na poljoprivrednom zemljištu

Gradnja na poljoprivrednom zemljištu obično je strogo ograničena radi očuvanja poljoprivredne namjene, zaštite okoliša i urbanističkog plana.

Međutim, postoje izuzeci i situacije koji omogućuju gradnju objekata nužnih za poljoprivrednu proizvodnju ili ruralni razvoj. Također, u nekim slučajevima može se dobiti dozvola za izgradnju rezidencijalnih objekata, ali pod strogo određenim uvjetima.

Jedan od ključnih izuzetaka od ograničenja gradnje na poljoprivrednom zemljištu odnosi se na građevine koje služe poljoprivrednoj proizvodnji, poput štala, skladišta, staklenika i plastenika. Ove građevine su ključne za poljoprivredne aktivnosti i održivi razvoj ruralnih područja, pod uvjetom da nisu zabranjene prostornim planom i da parcela zadovoljava minimalnu veličinu.

Dobivanje dozvola za gradnju na poljoprivrednom zemljištu zahtijeva izradu glavnog projekta, ishođenje potvrde na glavni projekti i na posljetku ishođenje građevinske dozvole. Odluka o izdavanju dozvole ovisi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih lokalnim prostornim planovima.

Za manje i jednostavnije građevine, poput plastenika, poljskih kućica, skladišta ili sušara, često nije potrebna građevinska dozvola, dok za veće, složenije i stalne građevine, poput stambenih kuća i farmi, dozvola je obavezna.

Važno je napomenuti da namjena ovih objekata mora biti isključivo poljoprivredna; svaka druga upotreba je protuzakonita.

Najčešće greške pri gradnji bez građevinske dozvole

Iako gradnja bez građevinske dozvole može biti privlačna zbog svoje jednostavnosti i nižih troškova, često dolazi s nizom potencijalnih problema. Jedna od najčešćih grešaka je nepoznavanje ili ignoriranje lokalnih propisa i uvjeta iz Pravilnika o jednostavnim građevinama, što može rezultirati neusklađenostima s važećim zakonima.

Mnogi investitori podcjenjuju važnost pravilnog odabira materijala i tehničkih rješenja, što može dovesti do problema s kvalitetom, ali i sigurnošću objekta. Nedostatak stručnog nadzora često rezultira greškama u konstrukciji koje kasnije zahtijevaju skupe popravke ili čak rušenje.

Izbjegavanje ovih pogrešaka ključno je za uspješnu izgradnju jednostavnih građevina bez građevinske dozvole.

Osigurajte uspješan projekt uz stručnu podršku

Pri planiranju gradnje jednostavnije građevine svakako treba proučiti Pravilnik i uvjeriti se da planirani objekt zadovoljava sve potrebne uvjete. Pravilnik o jednostavnim građevinama pruža jasne smjernice za gradnju manjih objekata bez potrebe za ishođenjem građevinske dozvole. To olakšava proces izgradnje i smanjuje administrativne prepreke za građane i male poduzetnike.

Tvrtka DI Arhitekti stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i stručnu podršku pri planiranju i izgradnji jednostavnih građevina. Naš tim stručnjaka pomoći će vam da ostvarite svoje ideje u skladu s važećim propisima, osiguravajući pritom kvalitetu i sigurnost vaših objekata.

Gradnja jednostavnih građevina može biti jednostavan i bezbrižan proces uz pravu podršku. Kontaktirajte nas i započnite svoj željeni projekt!