Obnovljivi izvori energije: kako brigom o planetu uštedjeti novac

Energija – snažan pokretač svijeta oko nas!  Svakodnevno ju koristimo za grijanje, hlađenje, osvjetljavanje i pokretanje uređaja koje koristimo. Međutim, često zaboravljamo da suvremeni način stvaranje te energije ima štetan utjecaj na okoliš. Pretjerano korištenje fosilnih goriva, koji čine upravo tu štetu, može se smanjiti iskorištavanjem prirodnih resursa poput sunca, vode i vjetra. Upravo to su obnovljivi izvori energije koji su ključni za održivu budućnost. 

Briga za okoliš danas postaje sve važnija tema, a iskorištavanje obnovljivih izvora energije sve popularniji način očuvanja prirodnih resursa i smanjenja proizvodnje štetnih ispušnih plinova koje stvaraju fosilna goriva. 

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježavamo svake godine 26. travnja koji je ujedno i dan nuklearne katastrofe u Černobilu koja je ostavila mnoge stravične posljedice. Taj događaj nam služi kao podsjetnik na važnost prelaska na čiste izvore energije. 

Ukoliko vas zanima na koje načine možete iskoristiti pojedine vrste obnovljivih izvora energije u vašim domovima i osigurati svjetliju i čišću budućnost – ovaj članak upravo je za vas. 

Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije

Vrste obnovljivih izvora energije

Energija vjetra

Energija vjetra vrlo se lako pomoću vjetroelektrana pretvara u električnu energiju. Vjetroelektrane se obično postavljaju na područja kojima dominiraju česti i snažni naleti vjetra, te koji su svojom površinom prigodni za velike energetske mreže i lokalna postrojenja. Te kriterije većinom ispunjavaju priobalna područja ili planinski grebeni.

Sunčeva energija

Sunčevu energiju pretvaramo u električnu energiju pomoću solarnih panela koji se postavljaju na krovove kuća, zgrada i ostalih građevina. Na taj način solarni paneli omogućavaju kućanstvima i zajednicama da koriste čistu energiju za napajanje svojih domova i posljedično smanje svoje troškove.

Hidroenergija

Hidroenergija koristi snagu vode iz rijeka i jezera za stvaranje snažne električne energije. Hidroelektrane mogu proizvoditi velike količine električne energije te se često koriste za opskrbu gradova ili čak cijelih regija.

Geotermalna energija

Geotermalna energija koristi toplinu iz unutrašnjosti Zemlje za proizvodnju električne energije i grijanje, a geotermalne elektrane mogu osigurati stalnu i pouzdanu energiju, posebno u područjima s visokom geotermalnom aktivnošću.

Energija biomase

Energiju biomase dobivamo  iz organskih materijala kao što su otpad i poljoprivredni ostaci. Spaljivanjem biomase proizvodi se toplina koja se može koristiti za grijanje ili za proizvodnju električne energije u termoelektranama, a bioplin proizveden iz biomase može se koristiti kao gorivo za vozila ili za proizvodnju električne energije.

Izvor:Pixabay

Vrste neobnovljivih izvora energije

Nuklearna energija

Nuklearna ili atomska energija stvara se pomoću nuklearnih reakcija kada se atomska jezgra fisija ili fuzija, a sile izmedu čestica se raspoređuju i oslobađaju golemu količinu energije. Nuklearne elektrane stvaraju velike količine energije s malim emisijama ispušnih plinova, no nose rizik od mogućnosti nuklearnih nesreća i problema s odlaganjem radioaktivnog otpada, što su izuzetno opasne stvari o kojima treba voditi računa.

Fosilna goriva: Ugljen, nafta i prirodni plin

Ugljen se koristi za proizvodnju električne energije spaljivanjem u termoelektranama. Relativno je jeftin i lako dostupan, ali njegova upotreba dovodi do visokih emisija CO2 i drugih zagađivača okoliša i izuzetno je štetan za ljudsko zdravlje.

Nafta ili crno zlato je izuzetno tamna tekućina koja se nalazi ispod površine zemlje ili morskog tla te se koristi za proizvodnju derivata poput benzina i dizela koji nam služe za pokretanje strojeva. Ona je ključna za transportni sektor a njena eksploatacija i sagorijevanje uzrokuju zagađenje zraka i vode te je jedan od najvecih zagadjivača.

Prirodni plin se koristi za grijanje, kuhanje i proizvodnju električne energije. Sagorijevanje prirodnog plina proizvodi se nesto manje CO2 u usporedbi s ugljenom i naftom, ali njegovo iskopavanje i transport mogu uzrokovati metanske emisije što može biti opasno za okoliš.

Izvor:Pixabay

Prednosti i nedostaci obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije igraju ključnu ulogu u procesu stvaranja održive energetske budućnosti i njihovo iskorištavanje ima mnogobrojne prednosti, međutim oni donose i određene izazove koje je potrebno uzeti u obzir. 

Prednosti obnovljivih izvora energije

  • Neiscrpni su i stalno se obnavljaju
  • Ekološki su prihvatljivi
  • Smanjuju ovisnost o uvozu energije
  • Razvoj i implementacija obnovljivih izvora energije stvaraju nova radna mjesta u sektorima kao što su inženjering, proizvodnja, instalacija i održavanje.
  • Nakon inicijalnih troškova instalacije, operativni troškovi obnovljivih izvora energije su relativno niski

Nedostaci obnovljivih izvora energije

  • Početni troškovi su relativno visoki. Međutim, troškovi se često smanjuju kroz subvencije i dugoročne uštede.
  • Ovisni su o vremenskim uvjetima, što može dovesti do nestabilnosti u opskrbi električnom energijom.
  • Često je potrebna velika površina zemljišta, što može biti izazov u gusto naseljenim područjima.
  • Postoje izazovi vezani za pohranu neprekidne veće količine energije iz obnovljivih izvora. Baterije i drugi sustavi pohrane energije skupi su i imaju ograničen kapacitet.
  • Neki obnovljivi izvori energije mogu imati negativan utjecaj na okoliš te biljna i životinjska staništa. 

Korištenje obnovljivih izvora energije svakako ima mnogobrojnije prednosti nego nedostatke, a kombiniranjem različitih obnovljivih izvora energije i napretkom u tehnologiji pohrane energije, moguće je ublažiti i mnoge navedene  nedostatke.